Nhằm thúc đẩy việc phát triển nền kiến trúc Việt Nam thân thiện với môi trường, phù hợp xu thế phát triển bền vững, thực hiện tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam ban hành 5 tiêu chí kiến trúc xanh. Chúng tôi xin được giới thiệu Infographic minh họa 5 tiêu chí kiến trúc xanh do Hội KTS VN ban hành

Nguồn: kienviet.net