Tuyển Dụng

Tuyển Dụng Kiến Trúc Sư – 12/2020

1. Kiến Trúc Sư: (01 nhân viên)– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến Trúc [...]

Tuyển Dụng Họa Viên Kiến Trúc-09/2020

1. Họa viên Kiến trúc: (01 nhân viên)– Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành kiến [...]